Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2018
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 6 153,4 1 765,9 2 885,5 1 004,1  331,0  166,9  132,8 5,5 4,2
                   
Hedmark  207,7 59,4 96,4 38,1 9,3 4,5 2,7 5,6 4,2
                   
0402 Kongsvinger 23,0 10,0 7,0 4,0 1,0 1,0 0,0 7,1 5,4
0403 Hamar 28,0 5,0 19,0 3,0 1,0 .. 1,0 4,8 3,6
0412 Ringsaker 36,0 13,0 18,0 2,5 2,5 .. 0,0 5,2 4,0
0415 Løten 9,5 .. .. 9,0 0,5 .. 0,0 6,3 4,9
0417 Stange 21,6 2,6 13,4 4,6 1,0 0,0 0,0 5,1 3,9
0418 Nord-Odal 4,9 0,8 2,1 1,4 0,6 0,0 0,0 5,7 4,2
0419 Sør-Odal 6,6 1,2 2,7 1,9 0,8 0,0 0,0 4,7 3,5
0420 Eidskog 8,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,1 6,0
0423 Grue 5,3 2,0 1,5 1,2 .. 0,6 0,0 8,0 5,7
0425 Åsnes 8,6 3,3 2,5 1,9 0,0 0,9 0,0 7,3 5,5
0426 Våler (Hedmark) 4,3 1,8 1,1 0,9 .. 0,5 0,0 7,2 5,4
0427 Elverum 19,0 7,0 11,0 1,0 .. .. 0,0 4,4 3,4
0428 Trysil 5,9 1,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1 3,9
0429 Åmot 6,1 3,0 1,0 1,0 0,6 0,5 1,5 7,9 5,3
0430 Stor-Elvdal 4,0 .. 3,0 1,0 .. .. 0,0 10,6 7,9
0432 Rendalen 3,0 .. 3,0 .. .. .. 0,0 10,3 7,8
0434 Engerdal 1,9 0,5 0,6 0,8 0,0 0,0 0,1 9,0 6,5
0436 Tolga 1,3 1,3 .. .. .. .. 0,0 4,0 3,1
0437 Tynset 5,0 1,8 0,6 2,6 .. .. 0,0 4,3 3,2
0438 Alvdal 2,0 1,0 1,0 .. .. .. 0,0 3,7 2,8
0439 Folldal 1,3 1,3 .. .. .. .. 0,0 4,7 3,5
0441 Os (Hedmark) 2,4 0,8 1,0 0,3 0,3 .. 0,0 7,5 5,3
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå