Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2018
Kommune I løpet av året Per 31.12 Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 55 623 10 036 45 587 39 043 8 868 30 175 26,8
               
Møre og Romsdal i alt 3 005  465 2 540 2 198  401 1 797 29,8
               
1502 Molde  208 38  170  150 34  116 20,5
1504 Ålesund  460 91  369  355 81  274 26,6
1505 Kristiansund  268 55  213  203 45  158 32,4
1511 Vanylven 47 8 39 33 7 26 43,2
1514 Sande (M. og R.) 31 : : 31 : : 50,5
1515 Herøy (M. og R.)  102 12 90 77 11 66 31,2
1516 Ulstein 84 19 65 54 15 39 21,0
1517 Hareid 73 16 57 62 15 47 41,8
1519 Volda  109 12 97 82 10 72 30,7
1520 Ørsta  146 13  133  102 13 89 33,2
1523 Ørskog 32 4 28 21 : : 35,2
1524 Norddal 27 : : 24 : : 53,5
1525 Stranda 60 : : 42 : : 36,8
1526 Stordal 15 : : 12 : : 45,8
1528 Sykkylven  122 7  115 65 6 59 30,0
1529 Skodje 76 12 64 54 10 44 37,2
1531 Sula  134 15  119 76 14 62 26,2
1532 Giske  118 14  104 93 12 81 34,5
1534 Haram  107 13 94 89 12 77 33,9
1535 Vestnes 76 22 54 51 19 32 29,9
1539 Rauma 73 10 63 61 10 51 30,9
1543 Nesset 23 : : 15 : : 19,9
1545 Midsund 26 : : 18 : : 30,1
1546 Sandøy 6 : : 5 : : 15,9
1547 Aukra 46 6 40 22 4 18 21,0
1548 Fræna 93 23 70 75 21 54 27,0
1551 Eide 49 7 42 34 7 27 33,1
1554 Averøy 64 14 50 39 11 28 24,7
1557 Gjemnes 26 7 19 21 5 16 28,6
1560 Tingvoll 43 8 35 34 6 28 44,6
1563 Sunndal 93 7 86 62 6 56 33,2
1566 Surnadal 62 11 51 50 8 42 32,2
1567 Rindal 11 : : 8 : : 14,6
1571 Halsa 10 : : 9 : : 24,5
1573 Smøla 44 5 39 35 : : 69,2
1576 Aure 41 4 37 34 4 30 38,2
1  Frå 2016 er tala for hjelpetiltak per 31.12. noko høgare enn tidlegare år. Årsaka er at for tidlegare årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noko for låge tal for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg ble fordelinga mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endra, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriterast for hvert barn som teljast.
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå