Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1 med barnevernstiltak i løpet av året, pr.31.12. etter omsorgs-/hjelpetiltak. Kommune. 2018
Kommune I løpet av året Per 31.12 Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Heile landet 55 623 10 036 45 587 39 043 8 868 30 175 26,8
               
Hedmark i alt 2 073  415 1 658 1 423  372 1 051 28,8
               
0402 Kongsvinger  295 52  243  181 43  138 42,2
0403 Hamar  257 59  198  171 56  115 21,7
0412 Ringsaker  376 74  302  255 68  187 28,1
0415 Løten 93 17 76 79 16 63 40,7
0417 Stange  151 35  116  114 30 84 20,6
0418 Nord-Odal 43 8 35 19 7 12 16,5
0419 Sør-Odal  102 23 79 61 21 40 32,2
0420 Eidskog  105 9 96 82 8 74 61,5
0423 Grue 62 15 47 40 14 26 43,3
0425 Åsnes 99 32 67 77 28 49 49,1
0426 Våler 58 22 36 53 21 32 66,8
0427 Elverum  101 7 94 69 7 62 12,2
0428 Trysil 69 8 61 56 8 48 37,4
0429 Åmot 72 14 58 36 12 24 31,2
0430 Stor-Elvdal 23 5 18 18 5 13 35,6
0432 Rendalen 11 5 6 10 : : 26,1
0434 Engerdal 29 4 25 27 4 23 91,8
0436 Tolga 14 5 9 10 4 6 23,5
0437 Tynset 56 9 47 32 8 24 20,3
0438 Alvdal 13 4 9 9 4 5 12,7
0439 Folldal 11 : : 10 : : 26,9
0441 Os 33 5 28 14 : : 31,0
1  Frå 2016 er tala for hjelpetiltak per 31.12. noko høgare enn tidlegare år. Årsaka er at for tidlegare årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noko for låge tal for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg ble fordelinga mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endra, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriterast for hvert barn som teljast.
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå