Statistisk sentralbyrå

Tilsette og årsverk i barnehagar, etter stilling og fylke. 2018
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Anna grunnbemanning2 Personale som gir særskild språkstimulering til minoritetspåklege barn 3 Adm/merkantilt personale 1 Personar som utfører arbeid knytta til barn/barnegrupper som krev ekstra ressursinnsats 3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Heile landet 96 098 6 198 31 249 40 675 1 347 1 453 7 698 7 478 77 101
                   
15 Møre og Romsdal 4 880  293 1 607 2 087 43 38  445  367 3 870
1502 Molde  494 30  157  217 13 3 42 32  385
1504 Ålesund  855 45  283  355 4 9  107 52  708
1505 Kristiansund  366 19  115  158 2 3 43 26  313
1511 Vanylven 49 3 14 19 0 2 6 5 36
1514 Sande 45 5 11 20 0 0 1 8 32
1515 Herøy  171 11 52 70 5 1 19 13  125
1516 Ulstein  171 9 60 79 0 2 10 11  135
1517 Hareid  103 4 34 46 1 1 12 5 84
1519 Volda  181 12 68 72 4 0 9 16  136
1520 Ørsta  200 12 73 82 0 0 16 17  161
1523 Ørskog 34 2 12 16 0 0 2 2 29
1524 Norddal 22 1 6 12 0 0 0 3 17
1525 Stranda 76 6 23 35 0 0 4 8 58
1526 Stordal 11 1 4 3 0 0 1 2 9
1528 Sykkylven  148 9 48 60 5 1 16 9  111
1529 Skodje 99 9 33 41 0 0 11 5 82
1531 Sula  203 9 76  100 0 1 8 9  169
1532 Giske  189 9 66 79 1 2 21 11  154
1534 Haram  175 10 64 80 1 0 10 10  138
1535 Vestnes 99 8 31 43 0 1 7 9 76
1539 Rauma  128 10 38 54 2 1 13 10  101
1543 Nesset 56 7 17 21 0 0 2 9 37
1545 Midsund 34 3 11 15 0 0 1 4 29
1546 Sandøy 18 1 5 7 0 0 2 3 13
1547 Aukra 60 4 21 25 1 3 3 3 47
1548 Fræna  202 11 70 91 1 1 15 13  169
1551 Eide 65 4 16 33 1 1 5 5 49
1554 Averøy  110 7 31 45 1 2 14 10 79
1557 Gjemnes 60 4 17 22 0 0 10 7 42
1560 Tingvoll 53 3 18 26 0 0 3 3 43
1563 Sunndal  127 6 38 49 1 0 22 11 97
1566 Surnadal  121 7 44 48 0 4 4 14 87
1567 Rindal 35 3 13 15 0 0 1 3 27
1571 Halsa 27 3 7 12 0 0 1 4 17
1573 Smøla 34 1 11 12 0 0 2 8 26
1576 Aure 59 5 20 25 0 0 2 7 47
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Dei tidlegare kategoriane barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar og assistent er slått saman til anna grunnbemanning frå 2017.
3  Frå 2014 er stillingskategori endrå fra Tospråkleg assistent til Personale som gir særskild språksimulering til minoritetsspråklege barn.
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå