Statistisk sentralbyrå

Tilsette og årsverk i barnehagar, etter stilling og fylke. 2018
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Anna grunnbemanning2 Personale som gir særskild språkstimulering til minoritetspåklege barn 3 Adm/merkantilt personale 1 Personar som utfører arbeid knytta til barn/barnegrupper som krev ekstra ressursinnsats 3 Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Heile landet 96 098 6 198 31 249 40 675 1 347 1 453 7 698 7 478 77 101
                   
05 Oppland 3 079  205 1 019 1 278 35 28  234  280 2 381
0501 Lillehammer  462 30  160  192 3 4 31 42  369
0502 Gjøvik  466 30  170  203 6 6 25 26  387
0511 Dovre 33 2 13 13 0 0 2 3 27
0512 Lesja 36 2 15 10 2 0 3 4 28
0513 Skjåk 38 4 10 14 1 0 2 7 28
0514 Lom 38 2 13 17 1 0 1 4 33
0515 Vågå 56 4 19 21 1 0 4 7 36
0516 Nord-Fron 90 9 27 39 0 1 3 11 68
0517 Sel  101 8 30 31 1 1 15 15 71
0519 Sør-Fron 52 3 18 22 1 2 2 4 40
0520 Ringebu 93 13 22 39 0 0 6 13 50
0521 Øyer 88 5 26 35 3 0 12 7 74
0522 Gausdal 86 6 30 33 0 4 5 8 69
0528 Østre Toten  235 12 79  101 5 0 23 15  186
0529 Vestre Toten  211 11 66 90 3 1 22 18  155
0532 Jevnaker  117 7 37 46 3 2 13 9 89
0533 Lunner  164 8 52 71 0 4 14 15  129
0534 Gran  232 15 68 89 4 1 26 29  170
0536 Søndre Land  102 7 35 42 0 1 8 9 75
0538 Nordre Land  104 6 40 49 0 0 2 7 86
0540 Sør-Aurdal 43 3 16 17 0 0 3 4 32
0541 Etnedal 20 1 5 11 0 1 0 2 15
0542 Nord-Aurdal  106 7 31 49 0 0 10 9 80
0543 Vestre Slidre 29 2 12 11 0 0 0 4 21
0544 Øystre Slidre 52 6 19 21 1 0 1 4 41
0545 Vang 25 2 6 12 0 0 1 4 19
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
2  Dei tidlegare kategoriane barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar og assistent er slått saman til anna grunnbemanning frå 2017.
3  Frå 2014 er stillingskategori endra frå Tospråkleg assistent til Personale som gir særskild språksimulering til minoritetsspråklege barn.
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå