Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehagar etter alder. Kommune. 2018
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Heile landet  278 578 2 196 42 150 56 264 58 436 59 303 59 836  393 91,8
                   
05 Oppland 8 484 73 1 222 1 706 1 773 1 872 1 819 19 92,6
0501 Lillehammer 1 326 21  217  249  253  317  269 0 96,5
0502 Gjøvik 1 446 17  214  289  306  322  290 8 96,0
0511 Dovre  106 0 19 24 24 22 17 0 91,4
0512 Lesja 82 0 10 15 21 25 11 0 84,5
0513 Skjåk 89 0 11 22 13 22 21 0 87,3
0514 Lom  111 1 9 27 26 21 27 0 93,2
0515 Vågå  121 0 15 21 27 29 29 0 88,3
0516 Nord-Fron  249 1 32 59 41 52 64 0 93,2
0517 Sel  233 0 33 41 64 53 42 0 91,0
0519 Sør-Fron  131 0 14 25 22 34 36 0 91,6
0520 Ringebu  172 1 25 35 36 38 37 0 91,9
0521 Øyer  236 0 30 58 50 50 48 0 90,4
0522 Gausdal  256 3 29 54 54 63 52 1 91,3
0528 Østre Toten  684 3 97  128  158  138  160 0 88,7
0529 Vestre Toten  578 10 94  111  125  107  129 2 89,8
0532 Jevnaker  316 0 53 64 58 73 67 1 91,8
0533 Lunner  466 8 64 84  101 96  110 3 93,4
0534 Gran  634 6 91  132  133  133  136 3 94,6
0536 Søndre Land  243 1 35 46 53 58 49 1 87,0
0538 Nordre Land  291 0 37 66 56 69 63 0 94,8
0540 Sør-Aurdal  115 1 11 24 25 27 27 0 87,0
0541 Etnedal 48 0 3 12 15 8 10 0 94,1
0542 Nord-Aurdal  272 0 42 55 57 60 58 0 90,1
0543 Vestre Slidre 76 0 10 14 18 11 23 0 89,4
0544 Øystre Slidre  144 0 18 39 26 29 32 0 92,9
0545 Vang 59 0 9 12 11 15 12 0 83,1
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå