Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehagar, etter avtala opphaldstid pr. veke.Kommune. 2018
  I alt Opphaldstid. Timar per veke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Heile landet  275 989 13 59  690 3 721 6 182  265 324
               
05 Oppland 8 392 0 0 37  343  870 7 142
0501 Lillehammer 1 305 0 0 5 15 15 1 270
0502 Gjøvik 1 421 0 0 11 34 50 1 326
0511 Dovre  106 0 0 0 22 26 58
0512 Lesja 82 0 0 0 6 19 57
0513 Skjåk 89 0 0 : : 21 66
0514 Lom  110 0 0 0 6 30 74
0515 Vågå  121 0 0 0 8 14 99
0516 Nord-Fron  248 0 0 0 24  102  122
0517 Sel  233 0 0 0 20 51  162
0519 Sør-Fron  131 0 0 0 0 66 65
0520 Ringebu  171 0 0 3 8 59  101
0521 Øyer  236 0 0 0 7 11  218
0522 Gausdal  252 0 0 0 14 5  233
0528 Østre Toten  681 0 0 2 25 19  635
0529 Vestre Toten  566 0 0 : : 31  518
0532 Jevnaker  315 0 0 5 6 21  283
0533 Lunner  455 0 0 0 11 18  426
0534 Gran  625 0 0 5 34 40  546
0536 Søndre Land  241 0 0 1 12 29  199
0538 Nordre Land  291 0 0 0 33 66  192
0540 Sør-Aurdal  114 0 0 2 8 43 61
0541 Etnedal 48 0 0 : : 23 18
0542 Nord-Aurdal  272 0 0 0 14 62  196
0543 Vestre Slidre 76 0 0 0 2 22 52
0544 Øystre Slidre  144 0 0 0 8 13  123
0545 Vang 59 0 0 : : 14 42
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå