Statistisk sentralbyrå

1 Barnehagar, barn og tilsette. Kommune. 2018
  Barnehagar Tilsette Barn i barnehagar
  I alt Offentlege Private I alt Årsverk I alt Dekningsgrad 1-5 år
Heile landet 5 788 2 709 3 079 96 098 77 101  278 578 91,8
               
05 Oppland  205  108 97 3 079 2 381 8 484 92,6
0501 Lillehammer 28 12 16  462  369 1 326 96,5
0502 Gjøvik 26 10 16  466  387 1 446 96,0
0511 Dovre 2 2 0 33 27  106 91,4
0512 Lesja 2 2 0 36 28 82 84,5
0513 Skjåk 4 3 1 38 28 89 87,3
0514 Lom 2 2 0 38 33  111 93,2
0515 Vågå 4 2 2 56 36  121 88,3
0516 Nord-Fron 7 4 3 90 68  249 93,2
0517 Sel 9 6 3  101 71  233 91,0
0519 Sør-Fron 3 2 1 52 40  131 91,6
0520 Ringebu 13 2 11 93 50  172 91,9
0521 Øyer 5 2 3 88 74  236 90,4
0522 Gausdal 7 3 4 86 69  256 91,3
0528 Østre Toten 12 6 6  235  186  684 88,7
0529 Vestre Toten 12 4 8  211  155  578 89,8
0532 Jevnaker 7 4 3  117 89  316 91,8
0533 Lunner 13 6 7  164  129  466 93,4
0534 Gran 16 7 9  232  170  634 94,6
0536 Søndre Land 8 6 2  102 75  243 87,0
0538 Nordre Land 7 7 0  104 86  291 94,8
0540 Sør-Aurdal 3 3 0 43 32  115 87,0
0541 Etnedal 1 1 0 20 15 48 94,1
0542 Nord-Aurdal 6 5 1  106 80  272 90,1
0543 Vestre Slidre 2 2 0 29 21 76 89,4
0544 Øystre Slidre 4 3 1 52 41  144 92,9
0545 Vang 2 2 0 25 19 59 83,1
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå