Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsette personar 15-74 år, etter alder og bustadsfylke. 4. kvartal
  2017 2018
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 625 554  109 339  214 737 2 681 956  111 356  217 568
             
15 Møre og Romsdal  131 909 6 391 10 022  134 058 6 781 10 107
1502 Molde 13 494  662 1 053 13 715  658 1 050
1504 Ålesund 24 417 1 080 2 054 24 923 1 176 2 071
1505 Kristiansund 11 271  523  846 11 383  559  835
1511 Vanylven 1 560  107  130 1 559 99  118
1514 Sande 1 256 66 76 1 229 59 91
1515 Herøy 4 321  234  286 4 382  235  312
1516 Ulstein 4 240  224  272 4 314  228  288
1517 Hareid 2 409 97  178 2 457  108  187
1519 Volda 4 374  175  390 4 431  190  400
1520 Ørsta 5 423  268  475 5 462  277  428
1523 Ørskog 1 150 62 70 1 140 67 74
1524 Norddal  834 62 45  854 63 69
1525 Stranda 2 434  123  173 2 464  158  163
1526 Stordal  497 37 31  477 36 27
1528 Sykkylven 3 903  207  236 3 969  226  253
1529 Skodje 2 409  114  182 2 504  136  228
1531 Sula 4 593  224  301 4 721  242  321
1532 Giske 4 133  201  294 4 224  216  295
1534 Haram 4 491  234  310 4 659  246  331
1535 Vestnes 3 149  138  257 3 281  135  276
1539 Rauma 3 657  187  273 3 748  200  261
1543 Nesset 1 433 76  110 1 469 94  102
1545 Midsund  947 60 67  961 63 77
1546 Sandøy  616 39 34  600 30 39
1547 Aukra 1 646 79  119 1 660 88  111
1548 Fræna 4 948  238  389 5 017  241  356
1551 Eide 1 778  108  121 1 780  111  120
1554 Averøy 2 827  108  215 2 899  126  202
1557 Gjemnes 1 281 50 94 1 311 60 87
1560 Tingvoll 1 441 74 99 1 450 70 86
1563 Sunndal 3 425  136  248 3 472  152  263
1566 Surnadal 2 995  175  254 2 961  162  263
1567 Rindal 1 006 44 94 1 001 71 76
1571 Halsa  720 33 43  734 43 37
1573 Smøla 1 092 63 94 1 097 71 78
1576 Aure 1 739 83  109 1 750 85  132
Kjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå