Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsette personar 15-74 år, etter alder og bustadsfylke. 4. kvartal
  2017 2018
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 625 554  109 339  214 737 2 681 956  111 356  217 568
             
05 Oppland 93 633 4 429 7 691 95 277 4 505 7 867
             
0501 Lillehammer 14 210  621 1 329 14 481  592 1 330
0502 Gjøvik 14 782  649 1 364 15 041  674 1 448
0511 Dovre 1 219 44 76 1 282 70 83
0512 Lesja 1 016 52 77 1 037 52 83
0513 Skjåk 1 078 40 73 1 111 45 71
0514 Lom 1 200 45 85 1 215 62 77
0515 Vågå 1 799 86  135 1 838 95  146
0516 Nord-Fron 2 722  167  210 2 837  170  228
0517 Sel 2 740  134  212 2 767  144  211
0519 Sør-Fron 1 533 81  111 1 574 86  111
0520 Ringebu 2 185  109  171 2 217  115  169
0521 Øyer 2 633  130  221 2 642 89  239
0522 Gausdal 3 214  161  236 3 227  136  265
0528 Østre Toten 7 289  334  564 7 402  328  576
0529 Vestre Toten 6 465  299  563 6 623  317  552
0532 Jevnaker 3 307  155  263 3 396  144  289
0533 Lunner 4 587  192  323 4 629  183  328
0534 Gran 6 614  368  482 6 730  373  504
0536 Søndre Land 2 623  110  195 2 648  110  208
0538 Nordre Land 3 206  138  289 3 257  155  289
0540 Sør-Aurdal 1 477 87  127 1 465 91  109
0541 Etnedal  650 34 61  658 40 54
0542 Nord-Aurdal 3 346  180  260 3 405  210  239
0543 Vestre Slidre 1 119 55 93 1 126 60 79
0544 Øystre Slidre 1 771  107  125 1 791  114  130
0545 Vang  848 51 46  878 50 49
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå