Statistisk sentralbyrå

4 Antall elevar som avslutta 10.klasse i grunnskolen våren 2017
  I alt Utdanning per 1. oktober 2017
  Studieforberedende utdanningsprogrammer Yrkesfaglege utdanningsprogrammer Anna utdanning Ikkje i utdanning
Heile landet 65 876 35 757 26 401  889 2 829
           
Østfold 3 714 1 933 1 587 6  188
Akershus 7 823 5 132 2 422 93  176
Oslo 5 797 4 344 1 165 44  244
Hedmark 2 408 1 167 1 142 7 92
Oppland 2 352 1 127 1 150 10 65
Buskerud 3 419 1 909 1 393 32 85
Vestfold 3 124 1 716 1 284 18  106
Telemark 2 300 1 233  966 8 93
Aust-Agder 1 596  829  703 21 43
Vest-Agder 2 598 1 389 1 061 28  120
Rogaland 6 039 3 248 2 576 88  127
Hordaland 6 450 3 236 2 922  103  189
Sogn og Fjordane 1 561  752  739 9 61
Møre og Romsdal 3 644 1 852 1 631 6  155
Sør-Trøndelag 3 761 1 968 1 666 40 87
Nord-Trøndelag 1 960  894  949 5  112
Nordland 3 107 1 395 1 526 63  123
Troms Romsa 2 044 1 030  906 24 84
Finnmark Finnmárku  959  412  497 14 36
Uoppgitt og utlandet 1 220  191  116  270  643
           
           
  Prosent        
           
Heile landet  100,0 54,3 40,1 1,3 4,3
           
Østfold  100,0 52,0 42,7 0,2 5,1
Akershus  100,0 65,6 31,0 1,2 2,2
Oslo  100,0 74,9 20,1 0,8 4,2
Hedmark  100,0 48,5 47,4 0,3 3,8
Oppland  100,0 47,9 48,9 0,4 2,8
Buskerud  100,0 55,8 40,7 0,9 2,5
Vestfold  100,0 54,9 41,1 0,6 3,4
Telemark  100,0 53,6 42,0 0,3 4,0
Aust-Agder  100,0 51,9 44,0 1,3 2,7
Vest-Agder  100,0 53,5 40,8 1,1 4,6
Rogaland  100,0 53,8 42,7 1,5 2,1
Hordaland  100,0 50,2 45,3 1,6 2,9
Sogn og Fjordane  100,0 48,2 47,3 0,6 3,9
Møre og Romsdal  100,0 50,8 44,8 0,2 4,3
Sør-Trøndelag  100,0 52,3 44,3 1,1 2,3
Nord-Trøndelag  100,0 45,6 48,4 0,3 5,7
Nordland  100,0 44,9 49,1 2,0 4,0
Troms Romsa  100,0 50,4 44,3 1,2 4,1
Finnmark Finnmárku  100,0 43,0 51,8 1,5 3,8
Uoppgitt og utlandet  100,0 15,7 9,5 22,1 52,7

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå