Statistisk sentralbyrå

1 Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og tal på medlemskap, etter idrettskrins, alder og kjønn. 2017
Idrettskrets Ordinære idrettslag Medlemskap
I alt Gutter Jenter
0-5 år 6-12 år 13-19 år 0-5 år 6-12 år 13-19 år
I alt 7 727 1 921 019 36 431  265 087  189 282 38 133  231 555  147 065
                 
Østfold idrettskrets  386 88 366 1 311 11 906 8 938 1 446 9 582 6 308
Akershus idrettskrets  653  244 762 5 339 38 857 25 409 5 388 32 666 19 090
Oslo idrettskrets  178  266 810 5 969 35 815 22 761 5 272 28 091 15 661
Hedmark idrettskrets  371 78 743 1 537 11 220 7 750 1 616 10 082 6 374
Oppland idrettskrets  193 76 868 1 230 9 695 7 469 1 370 8 815 5 896
Buskerud idrettskrets  353 99 246 1 631 13 163 10 096 1 559 11 139 7 396
Vestfold idrettskrets  814 77 492 1 255 9 899 8 007 1 285 7 600 5 125
Telemark idrettskrets  482 61 588  864 7 118 6 163 1 135 6 818 5 317
Aust-Agder idrettskrets  535 40 707  733 5 356 4 171  691 4 655 3 260
Vest-Agder idrettskrets  287 58 708  984 8 319 6 263 1 195 7 534 5 663
Rogaland idrettskrets  389  151 543 3 632 24 394 14 933 4 177 22 293 11 717
Hordaland idrettskrets  603  178 810 3 320 27 964 18 287 3 661 26 078 14 659
Sogn og Fjordane idrettskrets  549 44 257  906 5 057 4 547  836 4 550 3 841
Møre og Romsdal idrettskrets  188 90 322 1 426 11 323 8 847 1 645 10 472 7 542
Sør-Trøndelag idrettskrets  501  142 868 2 056 17 043 13 469 2 210 15 436 10 466
Nord-Trøndelag idrettskrets  297 60 219  866 6 802 6 290  899 6 420 5 320
Nordland idrettskrets  377 72 636 1 612 9 975 7 576 1 693 8 829 6 323
Troms idrettskrets  275 56 812 1 181 7 778 5 537 1 357 6 869 4 622
Finnmark idrettskrets  296 30 262  579 3 403 2 769  698 3 626 2 485
Kilde: Norges Idrettsforbund og Olympiske komité.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå