Statistisk sentralbyrå

1 Undersøkingssaker 1 starta i løpet av året og avslutta av barnevernet, etter alder og kjønn. Fylke. 1993-2017
  Undersøkingar starta i løpet av året Undersøkingssaker konkludert Konklusjon
  Tiltak Lagt bort
1993 12 939 11 717 5 768 5 578
1994 13 286 11 277 5 784 5 136
1995 14 163 12 694 6 638 5 921
1996 14 871 14 113 7 219 6 595
1997 15 761 15 293 8 051 6 846
1998 16 047 15 725 8 395 7 023
1999 17 059 16 026 8 447 7 217
2000 17 545 17 271 9 393 7 549
2001 18 655 18 301 10 044 8 076
2002 19 201 18 840 9 990 8 336
2003 20 096 20 177 10 492 9 411
2004 21 335 20 769 11 097 9 499
2005 21 316 21 193 11 274 9 676
2006 23 459 22 808 11 500 11 020
2007 25 098 24 971 12 678 12 186
2008 27 850 27 142 13 668 13 430
2009 30 135 29 897 15 034 14 695
2010 32 858 32 692 15 904 16 673
2011 35 090 35 878 17 143 18 717
2012 34 591 36 652 17 345 19 294
2013 41 493 38 046 16 387 21 659
2014 41 922 41 016 17 310 23 109
2015 43 681 44 101 18 399 25 702
2016 47 865 46 626 19 537 27 089
2017 45 745 48 235 19 782 28 453
         
Kjønn        
Gutar 24 612 25 988 10 808 15 180
Jenter 21 133 22 247 8 974 13 273
Uoppgitt - - - -
         
Alder        
0-2 år 5 471 5 466 2 129 3 337
3-5 år 7 617 7 954 3 084 4 870
6-12 år 18 830 19 773 8 530 11 243
13-17 år 12 973 13 686 5 666 8 020
18 år og over  853 1 355  373  982
Uoppgitt 1 1 - 1
         
Østfold 2 500 2 582 1 110 1 472
Akershus 5 672 5 717 2 267 3 450
Oslo 5 813 6 029 2 016 4 013
Hedmark 1 795 1 857  786 1 071
Oppland 1 613 1 782  849  933
Buskerud 2 641 2 786 1 055 1 731
Vestfold 2 241 2 503 1 053 1 450
Telemark 1 318 1 370  531  839
Aust-Agder 1 108 1 256  457  799
Vest-Agder 1 789 1 890  906  984
Rogaland 4 379 4 572 2 026 2 546
Hordaland 4 129 4 373 1 860 2 513
Sogn og Fjordane  733  788  371  417
Møre og Romsdal 2 015 2 167  943 1 224
Sør-Trøndelag 2 307 2 448 1 186 1 262
Nord-Trøndelag 1 132 1 262  527  735
Nordland 2 234 2 409  920 1 489
Troms Romsa 1 516 1 509  590  919
Finnmark Finnmárku  810  935  329  606
1  Fram til og med rapporteringsåret 2012 blei kun ei undersøking per barn rapportert, og då den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Frå og med 2013 er alle undersøkingar starta og/eller avslutta i løpet av året rapportert.
Kjelde: Barnevernsstatistikk.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå