Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år, etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2017
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 131 051  366 772  447 901  185 352  131 026
Gutter  580 595  188 393  229 502 94 861 67 839
Jenter  550 456  178 379  218 399 90 491 63 187
           
03 Oslo  131 231 51 578 49 698 17 944 12 011
Gutter 67 179 26 684 25 172 9 162 6 161
Jenter 64 052 24 894 24 526 8 782 5 850
0301 Oslo kommune  131 231 51 578 49 698 17 944 12 011
Gutter 67 179 26 684 25 172 9 162 6 161
Jenter 64 052 24 894 24 526 8 782 5 850
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå