Statistisk sentralbyrå

Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og kommune. 1. oktober 2015
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  201 239 72 251 61 293 45 033 22 662
Menn  105 777 37 655 31 850 19 586 16 686
Kvinner 95 462 34 596 29 443 25 447 5 976
           
14 Sogn og Fjordane 4 863 1 584 1 557 1 000  722
Menn 2 623  840  813  394  576
Kvinner 2 240  744  744  606  146
           
1401 Flora  565  197  189  107 72
Menn  310  109  105 42 54
Kvinner  255 88 84 65 18
1411 Gulen  103 29 39 19 16
Menn 49 14 19 4 12
Kvinner 54 15 20 15 4
1412 Solund 25 3 8 7 7
Menn 15 2 4 3 6
Kvinner 10 1 4 4 1
1413 Hyllestad 67 24 21 9 13
Menn 34 8 12 2 12
Kvinner 33 16 9 7 1
1416 Høyanger  210 74 61 32 43
Menn  122 38 34 16 34
Kvinner 88 36 27 16 9
1417 Vik  105 31 34 16 24
Menn 54 13 18 5 18
Kvinner 51 18 16 11 6
1418 Balestrand 66 25 21 14 6
Menn 35 15 10 4 6
Kvinner 31 10 11 10 -
1419 Leikanger 85 33 24 20 8
Menn 42 16 11 9 6
Kvinner 43 17 13 11 2
1420 Sogndal  304 99  102 67 36
Menn  160 52 53 27 28
Kvinner  144 47 49 40 8
1421 Aurland 67 24 21 7 15
Menn 39 15 9 2 13
Kvinner 28 9 12 5 2
1422 Lærdal  101 22 37 18 24
Menn 55 13 17 7 18
Kvinner 46 9 20 11 6
1424 Årdal  229 76 68 42 43
Menn  141 43 46 20 32
Kvinner 88 33 22 22 11
1426 Luster  216 73 66 34 43
Menn  120 44 33 9 34
Kvinner 96 29 33 25 9
1428 Askvoll  113 33 35 21 24
Menn 67 14 21 12 20
Kvinner 46 19 14 9 4
1429 Fjaler  210 33 80 80 17
Menn  107 21 36 34 16
Kvinner  103 12 44 46 1
1430 Gaular  132 44 45 29 14
Menn 80 30 23 19 8
Kvinner 52 14 22 10 6
1431 Jølster  140 55 39 26 20
Menn 81 31 24 7 19
Kvinner 59 24 15 19 1
1432 Førde  532  167  166  139 60
Menn  281 90 84 55 52
Kvinner  251 77 82 84 8
1433 Naustdal  135 43 46 26 20
Menn 77 23 26 12 16
Kvinner 58 20 20 14 4
1438 Bremanger  183 64 58 30 31
Menn  101 31 32 13 25
Kvinner 82 33 26 17 6
1439 Vågsøy  243 75 78 43 47
Menn  128 38 36 17 37
Kvinner  115 37 42 26 10
1441 Selje  132 48 40 26 18
Menn 72 27 22 7 16
Kvinner 60 21 18 19 2
1443 Eid  290  113 86 56 35
Menn  145 60 45 18 22
Kvinner  145 53 41 38 13
1444 Hornindal 66 22 25 16 3
Menn 37 13 12 9 3
Kvinner 29 9 13 7 -
1445 Gloppen  231 79 67 49 36
Menn  114 37 25 21 31
Kvinner  117 42 42 28 5
1449 Stryn  313 98  101 67 47
Menn  157 43 56 20 38
Kvinner  156 55 45 47 9
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå