Statistisk sentralbyrå

Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2015
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  623 755 65 129 64 057 62 388 62 780 61 371 61 590 61 072 60 013 61 404 63 951
                       
16 Sør-Trøndelag 36 358 3 824 3 804 3 654 3 636 3 603 3 600 3 450 3 454 3 591 3 742
1601 Trondheim 20 833 2 307 2 216 2 115 2 065 2 118 2 098 1 910 1 930 2 028 2 046
1612 Hemne  517 49 56 47 50 51 38 40 65 55 66
1613 Snillfjord  101 5 2 6 13 11 8 17 12 5 22
1617 Hitra  492 38 49 42 53 47 49 59 45 61 49
1620 Frøya  510 53 70 49 37 45 44 42 52 60 58
1621 Ørland  582 47 58 63 56 54 49 60 62 63 70
1622 Agdenes  175 14 21 17 13 24 20 18 13 12 23
1624 Rissa  829 85 78 83 74 80 82 94 81 85 87
1627 Bjugn  541 56 60 60 47 48 63 49 50 65 43
1630 Åfjord  346 18 25 36 33 31 38 45 38 36 46
1632 Roan 91 9 9 11 9 5 11 6 8 11 12
1633 Osen  113 11 10 14 9 18 12 7 12 10 10
1634 Oppdal  812 78 78 72 65 78 78 90 93 84 96
1635 Rennebu  298 23 27 32 34 29 27 29 29 29 39
1636 Meldal  432 42 43 36 39 41 42 42 45 54 48
1638 Orkdal 1 532  175  159  162  171  140  142  141  145  128  169
1640 Røros  596 62 60 42 66 63 54 55 68 38 88
1644 Holtålen  219 23 26 23 29 19 21 22 15 19 22
1648 Midtre Gauldal  690 72 85 64 57 69 49 56 80 79 79
1653 Melhus 2 162  205  211  201  220  233  200  234  204  200  254
1657 Skaun 1 064  110  116  126  119  109  115 93 91 95 90
1662 Klæbu  953 96 92  104  106 86  100  107 85 90 87
1663 Malvik 1 883  192  202  182  213  162  192  174  173  210  183
1664 Selbu  511 45 46 58 54 39 62 48 49 64 46
1665 Tydal 76 9 5 9 4 3 6 12 9 10 9
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå