Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2016
  I alt Gutter Jenter
Vestfold i alt1 7 522 3 941 3 581
       
Polen  917  479  438
Irak  760  385  375
Litauen  745  384  361
Somalia  574  314  260
Vietnam  391  196  195
Kosovo  292  149  143
Bosnia-Hercegovina  278  151  127
Syria  272  150  122
Afghanistan  223  134 89
Tyskland  209  120 89
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå