Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2015
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  577 845  549 557  483 095  459 743 4 113 3 941 28 269 26 603 6 479 6 120 55 189 52 531  700  619
                             
09 Aust-Agder 13 222 12 585 11 446 10 892 69 72  611  599  178  162  901  844 17 16
0901 Risør  684  670  597  584 3 4 26 35 8 2 50 45 - -
0904 Grimstad 2 650 2 610 2 314 2 291 11 16  124  111 24 38  171  148 6 6
0906 Arendal 4 877 4 678 4 155 3 950 34 33  278  268 55 45  349  375 6 7
0911 Gjerstad  257  214  225  190 - - 12 17 3 3 17 4 - -
0912 Vegårshei  238  248  207  224 - - 10 6 9 9 12 9 - -
0914 Tvedestrand  641  603  552  523 - - 49 43 3 5 37 32 - -
0919 Froland  710  674  654  621 6 6 19 21 5 4 26 22 - -
0926 Lillesand 1 302 1 213 1 161 1 074 8 8 26 28 21 20 86 81 - 2
0928 Birkenes  706  622  625  559 1 - 37 34 17 12 25 16 1 1
0929 Åmli  197  190  152  148 - - 5 8 13 9 27 25 - -
0935 Iveland  165  156  130  136 - - 2 - 15 7 18 13 - -
0937 Evje og Hornnes  448  383  381  320 5 3 9 15 5 8 47 37 1 -
0938 Bygland  110  118  101  104 - - 6 6 - - 3 8 - -
0940 Valle  125  114  109 93 - - 1 5 - - 15 16 - -
0941 Bykle  112 92 83 75 1 2 7 2 - - 18 13 3 -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå