Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1, etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  577 845  549 557  483 095  459 743 4 113 3 941 28 269 26 603 6 479 6 120 55 189 52 531  700  619
                             
07 Vestfold 26 625 24 868 22 684 21 287  144  141 1 476 1 388  240  211 2 050 1 829 31 12
0701 Horten 2 931 2 731 2 459 2 315 8 10  164  166 21 17  274  221 5 2
0702 Holmestrand 1 137 1 038 1 003  934 10 11 53 35 10 10 61 48 - -
0704 Tønsberg 4 498 4 192 3 902 3 632 24 22  193  194 26 23  350  318 3 3
0706 Sandefjord 4 974 4 765 4 021 3 908 56 43  369  319 48 49  465  443 15 3
0709 Larvik 4 581 4 338 3 835 3 619 11 13  268  266 30 23  435  417 2 -
0711 Svelvik  667  643  600  563 1 6 41 52 8 6 17 16 - -
0713 Sande 1 118 1 012  983  894 6 10 58 55 11 10 59 43 1 -
0714 Hof  351  325  324  294 1 - 21 18 1 8 4 5 - -
0716 Re 1 134 1 024 1 013  914 3 - 64 55 12 7 42 47 - 1
0719 Andebu  699  638  608  561 1 5 48 35 18 17 24 20 - -
0720 Stokke 1 355 1 211 1 165 1 044 7 3 80 68 11 16 92 79 - 1
0722 Nøtterøy 2 415 2 308 2 099 2 055 14 16 80 82 22 12  195  141 5 2
0723 Tjøme  471  414  403  347 1 2 24 33 18 10 25 22 - -
0728 Lardal  294  229  269  207 1 - 13 10 4 3 7 9 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå