Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2016
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 127 402  801 650 71 435  113 129 11 252  120 404 9 532
               
14 Sogn og Fjordane 24 417 19 735 1 628 1 090  163 1 647  154
1401 Flora 2 819 2 173  213  193 16  206 18
1411 Gulen  486  391 39 22 3 26 5
1412 Solund  131 92 12 9 : 16 :
1413 Hyllestad  262  212 16 13 : 19 -
1416 Høyanger  879  694 76 29 10 64 6
1417 Vik  534  402 38 34 4 46 10
1418 Balestrand  246  149 34 31 3 29 -
1419 Leikanger  536  453 26 16 5 35 :
1420 Sogndal 1 696 1 469 83 61 11 63 9
1421 Aurland  316  249 16 12 3 31 5
1422 Lærdal  417  349 19 19 4 25 :
1424 Årdal 1 014  834 55 49 4 64 8
1426 Luster 1 146  994 47 29 : 68 6
1428 Askvoll  617  548 18 10 3 34 4
1429 Fjaler  635  486 95 9 8 35 :
1430 Gaular  713  618 32 22 : 37 :
1431 Jølster  747  618 45 31 : 50 :
1432 Førde 3 190 2 640  159  151 16  192 32
1433 Naustdal  673  582 29 10 5 43 4
1438 Bremanger  810  594 96 35 5 76 4
1439 Vågsøy 1 330 1 013 80 62 21  146 8
1441 Selje  552  460 27 12 7 45 :
1443 Eid 1 418 1 174 91 43 5 94 11
1444 Hornindal  277  235 5 13 3 21 -
1445 Gloppen 1 306 1 094 93 45 9 60 5
1449 Stryn 1 667 1 212  184  130 10  122 9
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå