Statistisk sentralbyrå

1 Fødte i alt og enkelt- og flerfødte. Kommune. 2015
Kommune Fødte i alt Antall enkeltfødte barn Antall flerfødte barn Antall tvillingfødte barn Antall trillingfødte barn
Hele landet 59 058 57 115 1 943 1 907 36
           
14 Sogn og Fjordane 1 097 1 070 27 24 3
1401 Flora  117  115 2 2 -
1411 Gulen 31 31 - - -
1412 Solund 5 5 - - -
1413 Hyllestad 7 7 - - -
1416 Høyanger 31 31 - - -
1417 Vik 23 23 - - -
1418 Balestrand 12 12 - - -
1419 Leikanger 27 27 - - -
1420 Sogndal 84 84 - - -
1421 Aurland 18 18 - - -
1422 Lærdal 18 16 2 2 -
1424 Årdal 44 44 - - -
1426 Luster 52 48 4 4 -
1428 Askvoll 33 33 - - -
1429 Fjaler 22 22 - - -
1430 Gaular 32 32 - - -
1431 Jølster 29 27 2 2 -
1432 Førde  165  160 5 2 3
1433 Naustdal 35 33 2 2 -
1438 Bremanger 25 25 - - -
1439 Vågsøy 56 56 - - -
1441 Selje 23 23 - - -
1443 Eid 62 58 4 4 -
1444 Hornindal 11 11 - - -
1445 Gloppen 52 52 - - -
1449 Stryn 83 77 6 6 -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå