Statistisk sentralbyrå

1 Levendefødte, etter kjønn og mors alder. Kommune. 2015
  Levendefødte Mors alder
  I alt Gutter Jenter -29 år 30 år og over
Hele landet 59 058 30 369 28 689 27 093 31 965
16 Sør-Trøndelag 3 655 1 846 1 809 1 806 1 849
1601 Trondheim 2 307 1 168 1 139 1 004 1 303
1612 Hemne 37 25 12 24 13
1613 Snillfjord 8 4 4 5 3
1617 Hitra 52 23 29 26 26
1620 Frøya 54 21 33 34 20
1621 Ørland 68 31 37 39 29
1622 Agdenes 12 6 6 9 3
1624 Rissa 73 38 35 51 22
1627 Bjugn 59 28 31 33 26
1630 Åfjord 42 22 20 25 17
1632 Roan 4 3 1 3 1
1633 Osen 5 2 3 2 3
1634 Oppdal 69 42 27 42 27
1635 Rennebu 23 9 14 16 7
1636 Meldal 38 18 20 28 10
1638 Orkdal  118 69 49 72 46
1640 Røros 39 15 24 23 16
1644 Holtålen 10 3 7 2 8
1648 Midtre Gauldal 69 19 50 48 21
1653 Melhus  187 95 92  104 83
1657 Skaun 99 51 48 51 48
1662 Klæbu 73 36 37 45 28
1663 Malvik  163 90 73 88 75
1664 Selbu 42 26 16 28 14
1665 Tydal 4 2 2 4 -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå