Statistisk sentralbyrå

1 Levendefødte, etter kjønn og mors alder. Kommune. 2015
  Levendefødte Mors alder
  I alt Gutter Jenter -29 år 30 år og over
Hele landet 59 058 30 369 28 689 27 093 31 965
07 Vestfold 2 403 1 220 1 183 1 194 1 209
0701 Horten  260  137  123  135  125
0702 Holmestrand 97 42 55 54 43
0704 Tønsberg  447  234  213  215  232
0706 Sandefjord  447  222  225  230  217
0709 Larvik  414  220  194  198  216
0711 Svelvik 58 23 35 31 27
0713 Sande 92 47 45 49 43
0714 Hof 24 14 10 9 15
0716 Re 99 50 49 51 48
0719 Andebu 67 29 38 36 31
0720 Stokke  137 75 62 66 71
0722 Nøtterøy  196 95  101 90  106
0723 Tjøme 41 22 19 21 20
0728 Lardal 24 10 14 9 15
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå