Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter bostedsstrøk. Kommune. 2015
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet  373 954  433 578  188 886  129 186
tettbygd strøk  310 160  352 308  150 938  103 181
spredtbygd strøk 63 249 80 547 37 706 25 861
uspesifisert strøk  545  723  242  144
16 Sør-Trøndelag 22 510 25 180 10 851 7 595
tettbygd strøk 18 339 20 090 8 400 5 892
spredtbygd strøk 4 153 5 071 2 443 1 703
uspesifisert strøk 18 19 8 -
1601 Trondheim 13 736 14 428 5 877 4 153
tettbygd strøk 13 368 13 969 5 667 4 021
spredtbygd strøk  360  446  206  132
uspesifisert strøk 8 13 4 -
1612 Hemne  270  332  180  126
tettbygd strøk  147  187 92 78
spredtbygd strøk  123  145 88 48
uspesifisert strøk - - - -
1613 Snillfjord 48 69 37 27
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 48 69 37 27
uspesifisert strøk - - - -
1617 Hitra  259  335  167  124
tettbygd strøk 70 96 48 35
spredtbygd strøk  189  238  118 89
uspesifisert strøk - 1 1 -
1620 Frøya  335  338  162  122
tettbygd strøk 89 99 52 35
spredtbygd strøk  244  239  110 87
uspesifisert strøk 2 - - -
1621 Ørland  329  392  203  140
tettbygd strøk  181  238  134 82
spredtbygd strøk  148  154 69 58
uspesifisert strøk - - - -
1622 Agdenes 94  128 62 41
tettbygd strøk 28 37 9 8
spredtbygd strøk 66 91 53 33
uspesifisert strøk - - - -
1624 Rissa  433  568  279  199
tettbygd strøk  135  133 83 45
spredtbygd strøk  298  435  196  154
uspesifisert strøk - - - -
1627 Bjugn  331  381  166  124
tettbygd strøk  114  126 59 44
spredtbygd strøk  217  255  107 80
uspesifisert strøk - - - -
1630 Åfjord  155  247  134 97
tettbygd strøk 61  106 49 43
spredtbygd strøk 93  140 85 54
uspesifisert strøk 1 1 - -
1632 Roan 49 62 39 22
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 49 62 39 22
uspesifisert strøk - - - -
1633 Osen 53 83 37 25
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 53 83 37 25
uspesifisert strøk - - - -
1634 Oppdal  477  548  254  196
tettbygd strøk  260  354  158  110
spredtbygd strøk  216  194 96 86
uspesifisert strøk 1 - - -
1635 Rennebu  125  204  115 62
tettbygd strøk 37 72 28 21
spredtbygd strøk 88  132 87 41
uspesifisert strøk - - - -
1636 Meldal  259  288  149  100
tettbygd strøk  160  152 68 63
spredtbygd strøk 99  136 81 37
uspesifisert strøk - - - -
1638 Orkdal  885 1 055  443  272
tettbygd strøk  616  706  298  190
spredtbygd strøk  269  349  145 82
uspesifisert strøk - - - -
1640 Røros  280  404  195  135
tettbygd strøk  194  294  126 80
spredtbygd strøk 86  110 69 55
uspesifisert strøk - - - -
1644 Holtålen 90  159 66 65
tettbygd strøk 30 55 21 24
spredtbygd strøk 60  104 45 41
uspesifisert strøk - - - -
1648 Midtre Gauldal  440  465  241  192
tettbygd strøk  205  187 90 67
spredtbygd strøk  234  277  151  125
uspesifisert strøk 1 1 - -
1653 Melhus 1 243 1 501  672  445
tettbygd strøk  768  945  409  273
spredtbygd strøk  473  555  261  172
uspesifisert strøk 2 1 2 -
1657 Skaun  759  773  297  191
tettbygd strøk  510  513  205  111
spredtbygd strøk  249  260 92 80
uspesifisert strøk - - - -
1662 Klæbu  486  678  272  202
tettbygd strøk  369  544  215  167
spredtbygd strøk  115  134 57 35
uspesifisert strøk 2 - - -
1663 Malvik 1 088 1 337  616  412
tettbygd strøk  943 1 187  543  369
spredtbygd strøk  145  148 72 43
uspesifisert strøk - 2 1 -
1664 Selbu  236  358  157  106
tettbygd strøk 54 90 46 26
spredtbygd strøk  181  268  111 80
uspesifisert strøk 1 - - -
1665 Tydal 50 47 31 17
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 50 47 31 17
uspesifisert strøk - - - -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå