Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter bostedsstrøk. Kommune. 2015
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet  373 954  433 578  188 886  129 186
tettbygd strøk  310 160  352 308  150 938  103 181
spredtbygd strøk 63 249 80 547 37 706 25 861
uspesifisert strøk  545  723  242  144
14 Sogn og Fjordane 7 444 9 671 4 379 3 037
tettbygd strøk 4 759 5 968 2 711 1 826
spredtbygd strøk 2 676 3 692 1 665 1 207
uspesifisert strøk 9 11 3 4
1401 Flora  734  976  431  283
tettbygd strøk  120  138 68 69
spredtbygd strøk 1 - - 1
uspesifisert strøk - - - -
1411 Gulen  129  200 77 71
tettbygd strøk 28 51 13 17
spredtbygd strøk  101  149 64 54
uspesifisert strøk - - - -
1412 Solund 28 66 24 21
tettbygd strøk 18 39 8 10
spredtbygd strøk 10 27 16 11
uspesifisert strøk - - - -
1413 Hyllestad 69  106 65 41
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 69  106 65 41
uspesifisert strøk - - - -
1416 Høyanger  233  345  190  122
tettbygd strøk  180  228  136 91
spredtbygd strøk 53  117 54 31
uspesifisert strøk - - - -
1417 Vik  158  213 90 67
tettbygd strøk 76  101 36 23
spredtbygd strøk 82  112 54 44
uspesifisert strøk - - - -
1418 Balestrand 71 92 56 40
tettbygd strøk 47 66 36 26
spredtbygd strøk 24 26 20 14
uspesifisert strøk - - - -
1419 Leikanger  155  210  114 51
tettbygd strøk  146  196  108 49
spredtbygd strøk 9 14 6 2
uspesifisert strøk - - - -
1420 Sogndal  550  659  285  198
tettbygd strøk  394  431  200  121
spredtbygd strøk  156  228 85 77
uspesifisert strøk - - - -
1421 Aurland 83  128 64 28
tettbygd strøk 39 63 36 12
spredtbygd strøk 43 64 28 16
uspesifisert strøk 1 1 - -
1422 Lærdal  115  174 71 76
tettbygd strøk 56 86 40 45
spredtbygd strøk 59 88 31 31
uspesifisert strøk - - - -
1424 Årdal  327  379  196  138
tettbygd strøk  294  343  175  132
spredtbygd strøk 32 36 21 6
uspesifisert strøk 1 - - -
1426 Luster  355  476  205  125
tettbygd strøk  143  184 83 38
spredtbygd strøk  212  291  122 87
uspesifisert strøk - 1 - -
1428 Askvoll  187  230  116 74
tettbygd strøk 32 36 19 19
spredtbygd strøk  155  194 97 55
uspesifisert strøk - - - -
1429 Fjaler  195  233 88  110
tettbygd strøk 96  117 46 74
spredtbygd strøk 99  116 42 36
uspesifisert strøk - - - -
1430 Gaular  242  280  117 81
tettbygd strøk 87 85 41 22
spredtbygd strøk  155  195 76 59
uspesifisert strøk - - - -
1431 Jølster  233  291  142 80
tettbygd strøk  152  161 79 45
spredtbygd strøk 81  130 63 35
uspesifisert strøk - - - -
1432 Førde 1 071 1 277  516  358
tettbygd strøk  897 1 075  452  307
spredtbygd strøk  174  201 64 50
uspesifisert strøk - 1 - 1
1433 Naustdal  212  257  110 78
tettbygd strøk 89  108 46 23
spredtbygd strøk  123  146 64 55
uspesifisert strøk - 3 - -
1438 Bremanger  221  342  157  116
tettbygd strøk  122  200 79 61
spredtbygd strøk 96  141 77 55
uspesifisert strøk 3 1 1 -
1439 Vågsøy  425  539  222  165
tettbygd strøk  324  416  180  112
spredtbygd strøk  100  123 42 53
uspesifisert strøk 1 - - -
1441 Selje  150  208  110 87
tettbygd strøk 64 79 40 38
spredtbygd strøk 84  128 70 49
uspesifisert strøk 2 1 - -
1443 Eid  419  546  274  180
tettbygd strøk  250  325  146  103
spredtbygd strøk  169  221  128 77
uspesifisert strøk - - - -
1444 Hornindal 76  108 57 43
tettbygd strøk 34 35 21 22
spredtbygd strøk 42 73 36 21
uspesifisert strøk - - - -
1445 Gloppen  372  540  241  138
tettbygd strøk  196  260  116 65
spredtbygd strøk  176  280  123 73
uspesifisert strøk - - 2 -
1449 Stryn  513  658  293  196
tettbygd strøk  261  307  144 88
spredtbygd strøk  252  348  149  106
uspesifisert strøk - 3 - 2
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå