Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2016
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 127 402  370 121  441 838  186 284  129 159
Gutter  577 845  189 879  226 268 95 171 66 527
Jenter  549 557  180 242  215 570 91 113 62 632
           
14 Sogn og Fjordane 24 417 7 338 9 710 4 325 3 044
Gutter 12 567 3 794 4 950 2 249 1 574
Jenter 11 850 3 544 4 760 2 076 1 470
1401 Flora 2 819  834 1 130  475  380
Gutter 1 441  437  548  248  208
Jenter 1 378  397  582  227  172
1411 Gulen  486  138  198 89 61
Gutter  250 78  102 43 27
Jenter  236 60 96 46 34
1412 Solund  131 31 56 33 11
Gutter 61 14 28 13 6
Jenter 70 17 28 20 5
1413 Hyllestad  262 59 97 64 42
Gutter  120 22 46 35 17
Jenter  142 37 51 29 25
1416 Høyanger  879  230  331  187  131
Gutter  436  117  157 94 68
Jenter  443  113  174 93 63
1417 Vik  534  160  217 98 59
Gutter  271 76  121 47 27
Jenter  263 84 96 51 32
1418 Balestrand  246 74 89 41 42
Gutter  126 38 48 19 21
Jenter  120 36 41 22 21
1419 Leikanger  536  156  210  114 56
Gutter  277 86  109 56 26
Jenter  259 70  101 58 30
1420 Sogndal 1 696  533  672  295  196
Gutter  864  261  357  144  102
Jenter  832  272  315  151 94
1421 Aurland  316 91  124 60 41
Gutter  149 41 54 32 22
Jenter  167 50 70 28 19
1422 Lærdal  417  113  165 81 58
Gutter  224 64 81 48 31
Jenter  193 49 84 33 27
1424 Årdal 1 014  336  368  175  135
Gutter  536  173  187 94 82
Jenter  478  163  181 81 53
1426 Luster 1 146  350  467  195  134
Gutter  607  179  245  109 74
Jenter  539  171  222 86 60
1428 Askvoll  617  192  229  128 68
Gutter  306 94  123 55 34
Jenter  311 98  106 73 34
1429 Fjaler  635  190  242 90  113
Gutter  298 97  107 46 48
Jenter  337 93  135 44 65
1430 Gaular  713  237  285  106 85
Gutter  379  117  150 59 53
Jenter  334  120  135 47 32
1431 Jølster  747  207  306  132  102
Gutter  423  117  160 84 62
Jenter  324 90  146 48 40
1432 Førde 3 190 1 027 1 277  561  325
Gutter 1 671  528  688  290  165
Jenter 1 519  499  589  271  160
1433 Naustdal  673  232  258  102 81
Gutter  363  120  141 56 46
Jenter  310  112  117 46 35
1438 Bremanger  810  216  331  149  114
Gutter  416  121  164 75 56
Jenter  394 95  167 74 58
1439 Vågsøy 1 330  424  541  220  145
Gutter  692  241  268  118 65
Jenter  638  183  273  102 80
1441 Selje  552  149  218  102 83
Gutter  264 80 95 45 44
Jenter  288 69  123 57 39
1443 Eid 1 418  422  554  245  197
Gutter  717  210  279  126  102
Jenter  701  212  275  119 95
1444 Hornindal  277 73  103 56 45
Gutter  146 36 55 32 23
Jenter  131 37 48 24 22
1445 Gloppen 1 306  370  555  233  148
Gutter  678  188  292  128 70
Jenter  628  182  263  105 78
1449 Stryn 1 667  494  687  294  192
Gutter  852  259  345  153 95
Jenter  815  235  342  141 97
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå