Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstenesta pr. 31. desember. Kommune. 2015
Kommune I alt Sosionomar Barnevernpedagogar Anna høgskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Anna utdanning/ufaglærte Ledige stillingar Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-17 år Tilsette pr. 1 000 innbyggjarar 0-22 år
Heile landet 5 296,1 1 546,0 2 536,9  737,8  336,1  139,3  164,5 4,7 3,6
                   
Østfold  303,3 67,0  148,3 48,5 27,0 12,5 6,3 4,9 3,8
0101 Halden 25,0 7,0 10,0 5,0 2,0 1,0 1,3 4,0 3,0
0104 Moss 26,3 6,0 13,3 5,0 1,0 1,0 0,0 4,0 3,1
0105 Sarpsborg 54,7 5,4 31,4 10,0 6,9 1,0 0,0 4,7 3,6
0106 Fredrikstad 92,6 26,0 35,5 16,1 10,0 5,0 1,0 5,6 4,3
0111 Hvaler 4,1 1,1 1,8 1,2 0,0 0,0 0,0 5,1 3,8
0118 Aremark 1,9 0,0 0,2 1,2 0,5 0,0 0,0 6,4 5,2
0119 Marker 5,6 0,7 2,6 0,7 0,6 1,0 0,0 8,0 6,2
0121 Rømskog 0,4 .. 0,4 .. .. .. 0,0 3,2 2,5
0122 Trøgstad 5,0 .. 4,0 .. 1,0 .. 3,0 4,5 3,5
0123 Spydeberg 6,2 .. 4,8 .. 0,9 0,5 0,0 4,7 3,8
0124 Askim 16,5 3,0 10,5 2,0 1,0 0,0 0,0 4,9 3,8
0125 Eidsberg 16,4 4,0 10,6 1,0 0,8 .. 0,0 6,7 5,2
0127 Skiptvet 4,8 1,0 3,3 0,2 0,3 .. 0,0 5,4 4,3
0128 Rakkestad 9,0 3,0 4,0 .. .. 2,0 0,0 5,2 4,1
0135 Råde 7,0 1,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,6
0136 Rygge 18,0 5,0 8,0 3,5 1,5 .. 0,0 5,4 4,2
0137 Våler 4,3 1,3 2,0 1,0 0,0 .. 0,0 3,4 2,8
0138 Hobøl 5,5 2,0 0,4 1,6 0,5 1,0 1,0 4,7 3,7
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå