Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2014
  I alt Gutter Jenter
Østfold i alt 1 10 583 5 516 5 067
       
Irak 1 502  786  716
Somalia 1 243  658  585
Polen 1 168  599  569
Kosovo  911  464  447
Bosnia-Hercegovina  539  287  252
Vietnam  482  242  240
Litauen  381  197  184
Pakistan  289  148  141
Iran  250  136  114
Afghanistan  213  118 95
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå