Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehagar etter alder. Kommune. 2011
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Heile landet  282 737 2 599 44 316 56 083 59 740 59 548 60 031  420 89,7
03 Oslo 35 548  269 6 281 7 246 7 463 7 305 6 929 55 84,8
Gamle Oslo 2 643 55  530  588  536  498  433 3 77,6
Grünerløkka 2 523 2  560  563  555  465  374 4 88,4
Sagene 1 919 19  518  440  360  304  278 - 86,8
St. Hanshaugen 1 952 37  450  462  401  335  266 1  114,3
Frogner 2 165 11  385  475  465  421  405 3 99,9
Ullern 2 216 20  425  512  428  424  405 2 98,5
Vestre Aker 2 941 9  478  596  631  631  590 6 85,0
Nordre Aker 3 897 45  823  795  784  763  681 6  107,4
Bjerke 1 871 14  285  367  384  405  413 3 73,4
Grorud 1 368 5  171  241  305  319  326 1 69,2
Stovner 1 344 2  112  199  300  356  372 3 62,9
Alna 2 620 14  336  444  574  653  592 7 74,4
Østensjø 2 866 20  436  586  611  579  630 4 79,6
Nordstrand 3 071 10  540  600  650  623  638 10 90,3
Søndre Nordstrand 2 152 6  232  378  479  529  526 2 73,8
Sentrum : : : : : : : : :
Marka : : : : : : : : :
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller