Statistisk sentralbyrå

1 Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2010
Møre og Romsdal I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 10 816 3 891 3 291 2 333 1 301
60 Idrettsfag  610  231  194  185 -
61 Musikk, dans og drama  387  142  124  121 -
62 Studiespesialisering 4 202 1 407 1 071 1 724 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  558  200  151 7  200
71 Design og håndverk  383  176  114 18 75
72 Elektrofag  802  294  240 78  190
73 Helse- og sosialfag  888  409  345 23  111
74 Media og kommunikasjon  588  245  187  152 4
75 Naturbruk  207 85 61 15 46
76 Restaurant- og matfag  280 87  106 - 87
77 Service og samferdsel  477  133  242 -  102
78 Teknikk og industriell produksjon 1 429  482  456 10  481
Reform -94 5 - - - 5
           
Menn 5 714 2 025 1 718  987  984
60 Idrettsfag  339  132  101  106 -
61 Musikk, dans og drama  157 59 57 41 -
62 Studiespesialisering 1 725  612  429  684 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  545  196  146 7  196
71 Design og håndverk 12 : - : :
72 Elektrofag  772  286  231 73  182
73 Helse- og sosialfag 54 33 : : :
74 Media og kommunikasjon  259  124 76 59 -
75 Naturbruk  126 48 36 5 37
76 Restaurant- og matfag  134 42 53 - 39
77 Service og samferdsel  288 52  163 - 73
78 Teknikk og industriell produksjon 1 298  432  413 10  443
Reform -94 5 - - - 5
           
Kvinner 5 102 1 866 1 573 1 346  317
60 Idrettsfag  271 99 93 79 -
61 Musikk, dans og drama  230 83 67 80 -
62 Studiespesialisering 2 477  795  642 1 040 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 13 4 5 - 4
71 Design og håndverk  371  167  114 16 74
72 Elektrofag 30 8 9 5 8
73 Helse- og sosialfag  834  376  332 23  103
74 Media og kommunikasjon  329  121  111 93 4
75 Naturbruk 81 37 25 10 9
76 Restaurant- og matfag  146 45 53 - 48
77 Service og samferdsel  189 81 79 - 29
78 Teknikk og industriell produksjon  131 50 43 - 38
Reform -94 - - - - -
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller