Statistisk sentralbyrå

1 Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter utdanningsprogram1 /studieretning og trinn. 1. oktober 2010
Vest-Agder I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Begge kjønn 7 569 2 791 2 249 1 503 1 026
60 Idrettsfag  396  138  130  128 -
61 Musikk, dans og drama  210 89 61 60 -
62 Studiespesialisering 2 842  973  771 1 098 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  874  290  234 -  350
71 Design og håndverk  279  124 95 14 46
72 Elektrofag  423  132  127 25  139
73 Helse- og sosialfag  671  315  236 31 89
74 Media og kommunikasjon  361  137  116  103 5
75 Naturbruk  176 76 49 36 15
76 Restaurant- og matfag  240  111 71 - 58
77 Service og samferdsel  338  119  134 5 80
78 Teknikk og industriell produksjon  751  287  225 3  236
Reform -94 : - - - 8
           
           
Menn 4 033 1 420 1 205  626  782
60 Idrettsfag  204 73 73 58 -
61 Musikk, dans og drama 69 30 21 18 -
62 Studiespesialisering 1 216  417  339  460 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk  860  282  231 -  347
71 Design og håndverk 10 : : : :
72 Elektrofag  406  126  121 24  135
73 Helse- og sosialfag 46 28 9 3 6
74 Media og kommunikasjon  154 55 54 : :
75 Naturbruk 53 23 11 11 8
76 Restaurant- og matfag  105 52 34 - 19
77 Service og samferdsel  209 66 97 5 41
78 Teknikk og industriell produksjon  694  263  212 3  216
Reform -94 : - - - 7
           
Kvinner 3 536 1 371 1 044  877  244
60 Idrettsfag  192 65 57 70 -
61 Musikk, dans og drama  141 59 40 42 -
62 Studiespesialisering 1 626  556  432  638 -
70 Byggfag- og anleggsteknikk 14 8 3 - 3
71 Design og håndverk  269  119 92 13 45
72 Elektrofag 17 : : : 4
73 Helse- og sosialfag  625  287  227 28 83
74 Media og kommunikasjon  207 82 62 60 3
75 Naturbruk  123 53 38 25 7
76 Restaurant- og matfag  135 59 37 - 39
77 Service og samferdsel  129 53 37 - 39
78 Teknikk og industriell produksjon 57 24 13 - 20
Reform -94 : - - - 1
1  Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/2007.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller