Statistisk sentralbyrå

01 Elevar, lærlingar og lærarkandidatar under 20 år i vidaregåande opplæring, etter trinn, kjønn og kommune. 1. oktober 2010
  I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  196 551 72 732 60 236 43 452 20 131
Menn  103 196 37 868 31 199 19 358 14 771
Kvinner 93 355 34 864 29 037 24 094 5 360
           
10 Vest-Agder 7 569 2 791 2 249 1 503 1 026
Menn 4 033 1 420 1 205  626  782
Kvinner 3 536 1 371 1 044  877  244
           
1001 Kristiansand 3 449 1 292  992  787  378
Menn 1 817  643  548  353  273
Kvinner 1 632  649  444  434  105
1002 Mandal  620  241  198  121 60
Menn  308  117 97 49 45
Kvinner  312  124  101 72 15
1003 Farsund  417  145  119 83 70
Menn  221 78 58 28 57
Kvinner  196 67 61 55 13
1004 Flekkefjord  403  147  123 69 64
Menn  219 78 61 30 50
Kvinner  184 69 62 39 14
1014 Vennesla  610  227  189 84  110
Menn  330  117 93 35 85
Kvinner  280  110 96 49 25
1017 Songdalen  291  100 94 46 51
Menn  156 44 47 21 44
Kvinner  135 56 47 25 7
1018 Søgne  519  181  145  105 88
Menn  284 95 81 40 68
Kvinner  235 86 64 65 20
1021 Marnardal  115 48 25 17 25
Menn 67 26 13 8 20
Kvinner 48 22 12 9 5
1026 Åseral 57 27 12 : :
Menn 33 16 4 4 9
Kvinner 24 11 8 : :
1027 Audnedal 76 20 26 13 17
Menn 37 11 10 3 13
Kvinner 39 9 16 10 4
1029 Lindesnes  207 75 64 32 36
Menn  109 40 35 8 26
Kvinner 98 35 29 24 10
1032 Lyngdal  375  128  123 71 53
Menn  209 67 75 24 43
Kvinner  166 61 48 47 10
1034 Hægebostad 79 29 29 7 14
Menn 48 17 20 - 11
Kvinner 31 12 9 7 3
1037 Kvinesdal  279  102 90 49 38
Menn  151 54 50 18 29
Kvinner  128 48 40 31 9
1046 Sirdal 72 29 20 12 11
Menn 44 17 13 : 9
Kvinner 28 12 7 : :
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller