Statistisk sentralbyrå

1 Elevar med morsmålsopplæring1 og særskild norskopplæring, etter kommune. 1. oktober 2010
  Elevar i alt Elevar med morsmålsopplæring1 og/eller tospråkleg opplæring2 Elevar med særskild norskopplæring3
Heile landet  614 020 21 781 43 898
15 Møre og Romsdal 33 210  474 1 389
1502 Molde 3 164 -  129
1504 Ålesund 5 541  159  236
1505 Kristiansund 2 841 15 90
1511 Vanylven  437 - 15
1514 Sande  335 13 36
1515 Herøy 1 238 44 58
1516 Ulstein 1 150 - 91
1517 Hareid  631 25 29
1519 Volda 1 175 28 42
1520 Ørsta 1 326 9 36
1523 Ørskog  274 3 16
1524 Norddal  255 3 11
1525 Stranda  599 9 12
1526 Stordal  157 6 12
1528 Sykkylven 1 053 9 22
1529 Skodje  575 - 21
1531 Sula 1 124 : 21
1532 Giske 1 095 9 43
1534 Haram 1 149 24  102
1535 Vestnes  843 39 40
1539 Rauma  932 9 36
1543 Nesset  380 - 3
1545 Midsund  303 - 30
1546 Sandøy  178 - 8
1547 Aukra  495 5 30
1548 Fræna 1 171 - 31
1551 Eide  491 11 17
1554 Averøy  712 3 16
1557 Gjemnes  326 16 21
1560 Tingvoll  370 - 10
1563 Sunndal  928 32 83
1566 Surnadal  814 : 18
1567 Rindal  295 - -
1571 Halsa  183 - -
1573 Smøla  234 - 8
1576 Aure  436 - 16
1  Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar.
2  Tospråkleg opplæring er opplæring kor morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa.
3  Særskild norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elevar frå språklege minoritetar.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller