Statistisk sentralbyrå

1 Elevar i grunnskulen, etter årstrinn, undervisningsgruppe og kommune1. 1. oktober 2010
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  614 020 59 902 59 332 58 248 59 411 61 818 62 144 61 639 63 109 64 480 63 937
10 Vest-Agder 23 063 2 178 2 114 2 160 2 278 2 262 2 378 2 286 2 409 2 560 2 438
1001 Kristiansand 10 432  997  955  993 1 034 1 019 1 057  961 1 103 1 189 1 124
1002 Mandal 2 038  196  204  198  197  192  222  208  220  197  204
1003 Farsund 1 327  106  118  119  114  163  128  149  137  151  142
1004 Flekkefjord 1 137  107  109  106  110  100  118  107  127  137  116
1014 Vennesla 1 818  151  161  159  170  179  188  222  194  195  199
1017 Songdalen 1 014 80 96 85 96 82  103  117  107  130  118
1018 Søgne 1 469  157  116  136  160  157  172  144  147  153  127
1021 Marnardal  311 30 33 19 27 24 40 33 29 42 34
1026 Åseral  157 12 13 8 28 9 17 18 16 17 19
1027 Audnedal  345 30 21 22 21 24 31 30 55 56 55
1029 Lindesnes  627 57 57 68 62 59 60 63 61 72 68
1032 Lyngdal 1 212  129  118  117  125  134  116  115  119  126  113
1034 Hægebostad  154 25 23 16 26 17 24 23 0 0 0
1037 Kvinesdal  782 78 71 90 78 80 77 71 76 70 91
1046 Sirdal  240 23 19 24 30 23 25 25 18 25 28
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller