Statistisk sentralbyrå

1 Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i andre grupper, etter kommune. 1. oktober 2010
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Av dette elevar i særskilde undervisningsgrupper
  Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar Elevar i spesialgrupper Elevar som får spesialundervisning på annan skole Andre elevar utanfor ordinære grupper
Heile landet 2 957  614 020  422 494  191 526 4 074 3 201  566 1 513
20 Finnmark Finnmárku 86 9 595 6 506 3 089  117 26 : :
2002 Vardø 1  221  145 76 0 0 0 0
2003 Vadsø 5  861  579  282 40 : 0 0
2004 Hammerfest 10 1 167  793  374 21 3 0 0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 4  357  247  110 0 0 0 0
2012 Alta 19 2 895 2 003  892 20 7 0 5
2014 Loppa 4  132 79 53 0 0 0 0
2015 Hasvik 3  103 67 36 : 8 0 0
2017 Kvalsund 3  103 74 29 0 0 0 0
2018 Måsøy 4  130 84 46 7 0 0 :
2019 Nordkapp 3  393  269  124 0 0 0 0
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3  472  308  164 0 0 0 0
2021 Kárásjohka-Karasjok 1  376  248  128 0 0 0 0
2022 Lebesby 2  185  127 58 : 0 0 0
2023 Gamvik 3  113 63 50 0 0 0 0
2024 Berlevåg 1  116 76 40 0 0 0 0
2025 Deatnu-Tana 6  372  259  113 0 6 0 :
2027 Unjárgga Nesseby 2 82 47 35 : 0 0 0
2028 Båtsfjord 2  266  192 74 0 0 0 0
2030 Sør-Varanger 10 1 251  846  405 25 0 : 3
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller