Statistisk sentralbyrå

1 Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i andre grupper, etter kommune. 1. oktober 2010
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Av dette elevar i særskilde undervisningsgrupper
  Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar Elevar i spesialgrupper Elevar som får spesialundervisning på annan skole Andre elevar utanfor ordinære grupper
Heile landet 2 957  614 020  422 494  191 526 4 074 3 201  566 1 513
10 Vest-Agder  109 23 063 15 656 7 407  192 66 8 60
1001 Kristiansand 42 10 432 7 016 3 416  108 0 : 22
1002 Mandal 7 2 038 1 417  621 4 19 4 9
1003 Farsund 6 1 327  897  430 11 : 0 0
1004 Flekkefjord 6 1 137  757  380 28 : 0 7
1014 Vennesla 8 1 818 1 230  588 8 25 0 13
1017 Songdalen 5 1 014  659  355 : 0 : 3
1018 Søgne 7 1 469 1 042  427 : 15 0 3
1021 Marnardal 3  311  206  105 0 0 0 :
1026 Åseral 1  157  105 52 0 0 0 0
1027 Audnedal 3  345  179  166 0 0 0 0
1029 Lindesnes 4  627  426  201 : : : 0
1032 Lyngdal 7 1 212  854  358 28 : 0 :
1034 Hægebostad 2  154  154 0 0 0 0 0
1037 Kvinesdal 6  782  545  237 0 0 0 0
1046 Sirdal 2  240  169 71 0 0 0 0
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller