Statistisk sentralbyrå

1 Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i andre grupper, etter kommune. 1. oktober 2010
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Av dette elevar i særskilde undervisningsgrupper
  Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar Elevar i spesialgrupper Elevar som får spesialundervisning på annan skole Andre elevar utanfor ordinære grupper
Heile landet 2 957  614 020  422 494  191 526 4 074 3 201  566 1 513
02 Akershus  245 75 091 52 341 22 750  322  236 72  176
0211 Vestby 8 2 060 1 471  589 29 : : 8
0213 Ski 11 4 017 2 782 1 235 26 : : :
0214 Ås 10 2 185 1 499  686 3 9 : :
0215 Frogn 7 2 015 1 362  653 : 7 8 :
0216 Nesodden 10 2 548 1 699  849 9 9 0 20
0217 Oppegård 10 3 410 2 423  987 14 5 : :
0219 Bærum 43 15 659 11 013 4 646 73 16 10 12
0220 Asker 25 7 961 5 469 2 492 51 54 11 0
0221 Aurskog Høland 7 1 836 1 235  601 0 : : 13
0226 Sørum 8 2 151 1 562  589 0 0 4 6
0227 Fet 5 1 344  928  416 0 : : 0
0228 Rælingen 8 1 931 1 355  576 0 11 : :
0229 Enebakk 6 1 419  978  441 0 : : 25
0230 Lørenskog 13 4 651 3 197 1 454 21 17 6 4
0231 Skedsmo 16 6 454 4 490 1 964 23 3 0 14
0233 Nittedal 10 3 206 2 220  986 25 16 : :
0234 Gjerdrum 3  924  641  283 0 : : :
0235 Ullensaker 14 4 137 3 061 1 076 3 14 12 10
0236 Nes 11 2 529 1 719  810 : 40 : 18
0237 Eidsvoll 12 2 765 1 914  851 36 : : 35
0238 Nannestad 5 1 567 1 107  460 0 20 : :
0239 Hurdal 3  322  216  106 0 0 0 0
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller