Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
3 Samla inntekt og overføringar, etter hushaldstype1. Gjennomsnitt. 2007
  Alle hushald Einfamiliehushald          
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal   Par med barn Par med barn Mor/far med yngste barn 0-17 år Hushald med vaksne barn 18 år og over Par utan barn Einslege
    0-6 år 7-17 år        
Samla inntekt  579 700  786 900  950 300  404 500  875 100  654 700  298 200
Herav:              
Overføringar i alt  116 700 61 900 69 800  111 700  128 600  190 500 94 800
Skattepliktige overføringar  100 200 21 100 36 800 48 600  118 300  187 300 88 900
Pensjonar frå folketrygda 75 200 15 200 27 600 42 500 90 600  132 800 70 200
Andre skattepliktige overføringar 1 700 1 200 2 000 1 200 2 300 2 500 1 200
Skattefrie overføringar 16 500 40 800 33 100 63 000 10 300 3 100 5 900
Barnetrygd 7 200 23 600 21 500 26 400 1 200  100  200
Kontantstøtte 1 000 7 100 0 1 500 0 0 0
1  Studenthushald er utelatne.
Kilde: Inntektsstatistikk for hushald, 2007.

Standardtegn i tabeller