Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
3 Samla inntekt og overføringer, etter hushaldstype1. Gjennomsnitt. 2007
  Alle hushald Einfamiliehushald          
Agder og Rogaland   Par med barn Par med barn Mor/far med yngste barn 0-17 år Hushald med vaksne barn 18 år og over Par utan barn Einslege
    0-6 år 7-17 år        
Samla inntekt  620 700  833 600 1 001 100  419 500  933 400  695 200  318 100
Herav:              
Overføringar  115 000 62 500 72 600  111 800  120 700  188 100 94 800
Skattepliktige overføringar 98 100 22 300 40 100 51 400  110 300  184 600 89 200
Pensjonar frå folketrygda 73 500 16 400 31 200 45 100 84 300  129 800 70 300
Andre skattepliktige overføringar 1 800 1 700 2 000 1 400 2 400 2 600 1 100
Skattefrie overføringar 17 000 40 300 32 500 60 400 10 400 3 600 5 600
Barnetrygd 7 600 23 200 21 700 26 300 1 300  100  200
Kontantstøtte 1 200 7 600 0 1 600 0 0 0
1  Studenthushald er utelatne.
Kilde: Inntektsstatistikk for hushald, 2007.

Standardtegn i tabeller