Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
1 Gjennomsnittleg tal på personar, median samla inntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald1. Tal for hushaldstypar. Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. 2007
Vestlandet Median pr. hushald Tal på hushald
Personar Samla inntekt Inntekt etter skatt Skattepliktig nettoformue Gjeld
Alle hushald 2,3  490 700  379 800 71 900  416 500  346 359
             
Einfamiliehushald            
Par med barn            
Yngste barn 0-6 år 4,1  728 500  559 000 0 1 504 200 43 172
Yngste barn 7-17 år 4,1  853 800  633 200 36 300 1 155 300 39 541
Yngste barn 18 år og over 3,2  929 100  689 900  445 500  792 400 16 886
             
Einslege forsørgjarar            
Mor/far med barn 0-17 år 2,6  372 300  314 400 0  627 400 16 920
Mor/far med barn 18 år og over 2,1  514 900  402 200  198 300  445 200 7 643
             
Par utan barn            
Eldste person under 45 år 2,0  620 300  470 200 0 1 336 500 12 615
Eldste person 45-64 år 2,0  715 700  520 900  455 200  541 800 34 857
Eldste person 65 år og eldre 2,0  429 600  348 700  792 300 5 700 33 949
             
Einslege            
Einslege under 45 år 1,0  292 000  222 700 0  200 000 52 382
Einslege 45-64 år 1,0  317 900  239 900 29 600  230 500 34 316
Einslege 65 år og over 1,0  189 100  165 900  370 800 0 43 311
1  Studenthushald er utelatne.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald, 2007.

Standardtegn i tabeller