Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
1 Gjennomsnittleg tal på personar, median samla inntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald1. Tal for hushaldstypar. Agder og Rogaland. 2007
Agder og Rogaland Median pr. hushald Tal på hushald
Personar Samla inntekt Inntekt etter skatt Skattepliktig nettoformue Gjeld
Alle hushald 2,3  517 400  398 600 34 100  500 000  286 014
             
Einfamiliehushald            
Par med barn            
Yngste barn 0-6 år 4,1  738 600  565 000 0 1 535 400 38 290
Yngste barn 7-17 år 4,1  872 800  645 200 22 900 1 205 000 35 064
Yngste barn 18 år og over 3,2  962 200  709 000  330 400  878 900 13 143
             
Einslege forsørgjarar            
Mor/far med barn 0-17 år 2,6  371 100  315 100 0  658 200 14 842
Mor/far med barn 18 år og over 2,1  519 400  402 900  109 900  501 000 5 590
             
Par utan barn            
Eldste person under 45 år 2,0  647 600  488 800 0 1 402 100 12 313
Eldste person 45-64 år 2,0  718 200  522 700  390 400  555 600 29 256
Eldste person 65 år og eldre 2,0  438 100  354 100  812 200 2 000 26 059
             
Einslege            
Einslege under 45 år 1,0  311 100  235 700 0  220 000 43 874
Einslege 45-64 år 1,0  318 500  240 300 10 200  226 300 27 057
Einslege 65 år og over 1,0  198 500  171 200  408 200 0 31 726
1  Studenthushald er utelatne.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald 2007.

Standardtegn i tabeller