Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-15 år med grunn- og/eller hjelpestønad per 31. desember 2007
  Grunn- og/eller hjelpestønad Både grunn- og hjelpestønad Bare grunnstønad Bare hjelpestønad
Hele landet 33 531 9 516 3 329 20 686
10 Vest-Agder 1 644  547  177  920
1001 Kristiansand  567  193 90  284
1002 Mandal  232 89 20  123
1003 Farsund  122 24 9 89
1004 Flekkefjord 69 22 : 47
1014 Vennesla  133 55 19 59
1017 Songdalen 81 25 13 43
1018 Søgne  111 54 10 47
1021 Marnardal 46 17 : 29
1026 Åseral 14 4 : 10
1027 Audnedal 20 3 : 17
1029 Lindesnes 65 19 3 43
1032 Lyngdal 79 17 9 53
1034 Hægebostad 34 3 : 31
1037 Kvinesdal 64 19 4 41
1046 Sirdal 7 3 : 4
Kilde: Helsestatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller