Statistisk sentralbyrå

1 Personer drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Møre og Romsdal. 2010
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt            
 0- 5 år 9 - 1 1 3 4
 6-12 år 25 - - 1 17 7
13-17 år 80 - - 6 48 26
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller