Statistisk sentralbyrå

1 Personer drept eller skadd, etter skadegrad og alder. Vest-Agder. 2010
  Skadegrad
  I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Ukjent skade
Personer drept eller skadd i alt            
 0- 5 år 4 - - - 3 1
 6-12 år 11 - - 1 9 1
13-17 år 44 - 1 4 37 2
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller