Statistisk sentralbyrå

1 Syklister drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Møre og Romsdal. 2010
  Alder
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt        
Ingen beskyttelse 4 - 1 3
Med hjelm 1 - - 1
         
Gutter i alt        
Ingen beskyttelse 3 - 1 2
Med hjelm 1 - - 1
         
Jenter i alt        
Ingen beskyttelse 1 - - 1
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller