Statistisk sentralbyrå

1 Syklister drept eller skadd, etter alder, kjønn og bruk av hjelm. Vest-Agder. 2010
  Alder
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-17 år
Syklister i alt        
Ingen beskyttelse 4   1 3
Med hjelm 1   1 -
Annen beskyttelse 1   1 -
         
Gutter i alt        
Ingen beskyttelse 4   1 3
Med hjelm 1   1 -
Annen beskyttelse 1   1 -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller