Statistisk sentralbyrå

1 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Møre og Romsdal. 2010
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd i alt                  
 0- 5 år 9 - 6 - - - 3 - -
 6-12 år 25 - 18 - - 1 4 1 1
13-17 år 80 2 41 9 22 4 2 - -
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller