Statistisk sentralbyrå

1 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder. Vest-Agder. 2010
  I alt Bilførere Bil-passasjerer Førere og passasjerer på Fotgjenger Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Sykkel
Personer drept eller skadd i alt                  
 0- 5 år 4 - 4 - - - - - -
 6-12 år 11 - 3 - - 3 4 - 1
13-17 år 44 1 14 - 18 3 2 - 6
Kilde: Samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller