Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
1 Døgnopphold etter alder og diagnosegruppe. 2008. Hele landet
Møre og Romsdal I alt Under 1 år 1- 5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
I ALT 5 777 1 155 1 945 1 465  659  553
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER  306 25  183 67 12 19
SVULSTER  233 9 68 98 33 25
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 58 3 19 20 11 5
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER  198 6 33 75 70 14
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET  236 7 68 97 37 27
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 66 1 9 45 8 3
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 73 6 33 22 8 4
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 50 14 9 8 9 10
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 1 076 96  706  185 40 49
SYKDOMMER I FORDØYELSESSYSTEMET  439 38  151  145 62 43
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 64 2 25 14 5 18
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV  150 1 30 43 51 25
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER  159 16 47 48 23 25
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 23 - - - 1 22
VISSE TILSTANDER SOM OPPSTÅR I PERINATALPERIODEN  600  588 12 - - -
MEDFØDTE MISDANNELSER, DEFORMITETER OG KROMOSOMAVVIK  452  158  169 89 23 13
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER  503 37  156  157 84 69
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER  743 9  170  271  148  145
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD  348  139 57 81 34 37
Kilde: Helsestatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller