Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
1 Døgnopphold etter alder og diagnosegruppe. 2008. Hele landet
Vest-Agder I alt Under 1 år 1- 5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
I ALT 3 772  792 1 355  830  401  394
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER  209 20  117 40 21 11
SVULSTER  147 - 82 22 17 26
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 27 9 8 7 - 3
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 92 2 41 27 15 7
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET  180 4 61 68 33 14
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 10 - 5 3 2 -
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 48 2 20 22 3 1
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 36 2 4 13 12 5
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET  611 50  409 86 31 35
SYKDOMMER I FORDØYELSESSYSTEMET  252 12 92 76 36 36
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 71 6 42 15 3 5
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV  117 - 24 33 24 36
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER 94 2 49 18 13 12
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 19 - - - 1 18
VISSE TILSTANDER SOM OPPSTÅR I PERINATALPERIODEN  349  323 26 - - -
MEDFØDTE MISDANNELSER, DEFORMITETER OG KROMOSOMAVVIK  172 36 74 37 19 6
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER  284 12  100 93 40 39
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER  526 8  128  191  100 99
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD  528  304 73 79 31 41
Kilde: Helsestatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller